Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:


Dowódca JRG
bryg. mgr Robert Głaz


·  utrzymanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w pełnej gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych
·  dysponowanie siłami i środkami JRG, dowodzenie nimi, organizowanie działań ratowniczo - gaśniczych
·  organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu
·  zapewnienie regulaminowego toku służby i właściwej dyscypliny wewnętrznej
·  zapewnienie strażakom właściwych warunków BHP
·  współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi w czasie działań ratowniczych


Z-ca Dowódcy JRG
mł. bryg. mgr Adam Smykla


·  zastępowanie Dowódcy JRG w czasie jego nieobecności
·  utrzymywanie JRG w pełnej gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych
·  nadzór nad regulaminowym wyposażeniem samochodów, agregatów i innego sprzętu oraz ich stanem technicznym
·  zapoznanie strażaków z nowym sprzętem specjalistycznym wprowadzonym na wyposażenie JRG
·  nadzór nad stanem wyposażenia JRG w sprzęt specjalistyczny i urządzenia pożarnicze
·  nadzór stanu wyposażenia osobistego strażaków
·  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy