Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:

Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Florek

 • nadzór nad merytorycznym i formalnym działaniem wydziału,
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno - technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych KM PSP,
 • opracowywanie i analiza planów potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostkli KSRG,
 • dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń.


St. Specjalista
st. kpt. inż. Michał Nowocień

 • opracowywanie i analiza realizacji planów inwestycji oraz remontów kapitalnych,
 • zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,
 • prowadzenie dokumentacji obiektów,
 • planowanie i nadzór nad prowadzeniem okresowych przeglądów instalacji wewnętrznych w obiektach,
 • realizacja planów poprawy warunków pracy wynikających z okresowych przeglądów,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej strażaków PSP,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem OSP,
 • prowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • wystawianie rachunków obciążeniowych.


St. Informatyk
mgr inż. Paweł Korczak

 • realizacja zadań administratora sieci lokalnej LAN i systemów informatycznych KM PSP,
 • analiza i planowanie potrzeb sprzętowych i programowych oraz wdrażanie i nadzorowanie infrastruktury teleinformatycznej,
 • wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi,
 • administrowanie stroną internetową i podmiotowym serwisem BIP KM PSP,
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG,
 • zapewnienie funkcjonowania łączności przewodowej i bezprzewodowej KM PSP,
 • realizacja zadań Specjalisty Ochrony Danych Osobowych w KM PSP.


St. Technik
st. sekc. Adrian Marszałek

 • prowadzeie obsługi mundurowej strażaków,
 • planowanie i realizacja świadczeń w zakresie należności środków czystości dla pracowników,
 • prowadzenie gospodarki środkami biurowymi i czystości do utrzymania obiektów,
 • prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej w zakresie ewidencji ilościowo - wartościowej, rozchodów i przychodów magazynowych,
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • zakupy dokonywane ze środków inwestycyjnych.