Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:


Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr Anna Kanios

·  nadzór nad prowadzeniem spraw organizacyjnych
·  prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji osobowej
·  realizowanie zadań z  zakresu ubezpieczeń społecznych i grupowych
·  sporządzanie dokumentacji emerytalno-rentowejSt. Technik
mgr Robert Katrusiak

·  prowadzenie spraw socjalnych dla strażaków i emerytów-rencistów PSP
·  wydawanie i ewidencjonowanie dokumentów osobistych (legitymacje, książki zdrowia itp.)
·  realizowanie zadań związanych z badaniami profilaktycznymi
·  przyjmowanie skarg i wniosków