Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:


Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Jacek Widuch
 
·  nadzór nad merytorycznym i formalnym działaniem Wydziału
·  dysponowanie siłami i środkami KSRG na obszarze miasta i powiatu
· 
planowanie sił i środków, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej jednostek wchodzących w skład KSRG
· 
analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru chronionego
· 
organizowanie współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi na rzecz miasta i powiatu
·  nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG i OSP powiatu
·  utrzymanie kontaktów z przedstawicielami mediów
· 
realizacja zadań w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Z-ca. Naczelnika Wydziału
mł. bryg. mgr inż. Szymon Rawski

·  nadzór nad funkcjonowaniem SKKM
·  prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie stosownych zaświadczeń

·  prowadzenie ewidencji jednostech wchodzących w skład KSRG
· 
koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG w tym prowadzenie kontroli i inspekcji
· 
organizacja, planowanie i prowadzenie szkoleń członków OSP
· 
organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych OSP
·  realizacja zadań z zakresu spraw obronnych oraz ochrony tajemnicy państwowej
· 
prowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczychSt. Specjalista
mł. bryg. mgr Bogusław Opala

·  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych, technicznych, chemicznych i ekologicznych na obszarze chronionym
·  prowadzanie czynności kontrolno - rozpoznawczych 

·  udział w odbiorach obiektów budowlanych przekazywanych od użytku
· 
analizowanie i ocena stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu w zakresie zadań realizowanych przez PSP
· 
uzgadnianie planów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń
· 
uzgadnianie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych z KM PSP
· 
załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego dot. nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych
· 
organizowanie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych