Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:

Według książki kontroli w latach 2002 – 2004 w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnobrzegu przeprowadzono pięć kontroli:

·         w roku 2002:

  1. 19 luty – Kontrola przeglądów sprawności technicznej budynków – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Tarnobrzeg.

  2. 21 listopad – Przygotowanie Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu do działań w sytuacjach kryzysowych – Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie.

  3. 22 listopad – Sprawdzenie stanu postępowania reklamacyjnego z Wojskowej Komendy Uzupełnień – WKU Nisko

·         w roku 2003:

1.        12 luty – Realizacja zamówień publicznych – Najwyższa Izba Kontroli delegatura w Rzeszowie.

·         w roku 2004:

1.       18-29 październik – Kontrola kompleksowa – Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie.