Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu
Szukaj w tym dziale:
W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu prowadzone są:
rejestry:
   1) skarg i wniosków
   2) decyzji Komendanta Miejskiego
   3) uchwał samorządu powiatowego
   4) pełnomocnictw i upoważnień:
           ·           prowadzenia pojazdów służbowych
           ·           prowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych
           ·           nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
oraz
ewidencje:
   1) przyjęć interesantów
   2) druków ścisłego zarachowania
   3) okresowych kart pracy pojazdów i kart pracy urządzeń
   4) pieczęci i stempli
   5) wyjść w godzinach służbowych
   6) delegacji służbowych
   7) zadań wykonanych poza rozkładem czasu służby i pracy
   8) osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
       KM PSP Tarnobrzeg
   9) archiwalna.