Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

Szukaj w tym dziale:

 

ARCHIWALNA strona podmiotowa
BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

 

Na stronach naszego BIP-u znajdą Państwo  informacje publiczne dotyczące m.in. statusu prawnego Komendy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach. Zawarte są tu także informacje o osobach tu pracujących i ich zakresie działania oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacj publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji  Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Klauzula informacyjna (kliknij)